Rezervacija smještaja

Datum dolaska:

Broj noći:

Promo kod (opcija):

NAJBOLJE CIJENE

Politika privatnosti

Hotel Lapad d.o.o., Lapadska Obala 37, Dubrovnik, OIB:52925573654 dana 29.06. 2018. godine, poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja. Putem ove politike željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke Hotel Lapad d.o.o. prikupljaja, kako štitimo i koja su Vaša prava. U obavljanju svoje registrirane djelatnosti Hotel Lapad d.o.o. je voditelj obrade i prikuplja i obrađuju osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise. Hotel Lapad d.o.o. poštuju privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja.
 
Opseg primjene

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka Hotela Lapad d.o.o. Iznimno, u odnosu na obradu podataka gostiju i korisnika usluga Hotel Lapad d.o.o. ova Politika ima prednost u odnosu na druge politike ako su tim politikama drugačije propisana prava i obveze u vezi obrade podataka.
 
Voditelj obrade i zakonski okvir

Hotel Lapad d.o.o., kao voditelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Službenik za zaštitu podataka

Hotel Lapad d.o.o je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg svakodobno možete kontaktirati putem adrese info@go2know.hr odnosno putem pošte na adresu Lapadska Obala 37, 20 000 Dubrovnik.

Primjena načela zaštite podataka

Hotel Lapad d.o.o u okviru primjene ove Politike posebno pazi na poštivanje načela obrade podataka te obrađuje podatke:
• Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta.
• Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.
• Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe.
• Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni
• Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.
• Vodeći računa o točnosti – vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru mogućnosti.
• Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade.

Svrha prikupljanja

Neke Vaše osobne podatke Hotel Lapad d.o.o. je dužna skupljati zbog ispunjenja ugovora o smještaju i zbog propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, no neke druge ili iste podatke Hotel Lapad može skupljati i za druge svrhe prvenstveno radi kontakta, odnosno:
• ispunjenja ugovora o smještaju
• ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost
• slanja ponuda
• u svrhe zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera videonadzora

Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su:
• zakonska,
• ugovorna,
• ključni interesi ispitanika,
• legitimni interes
• privola ili izričita privola ispitanika,ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka

Mjesta prikupljanja podataka

Hotel Lapad d.o.o. prikuplja vaše podatke tijekom:
• rezervacije smještaja (rezervacije putem web-a ili rezervacije telefonom pozivom u call centar)
• prilikom ispunjavanja ugovora o smještaju - prijava na recepciji objekta, ispunjavanjem registracijske kartice
• prijave na newsletter na internetskim stranicama Hotel Lapad d.o.o. uključujući prijavu na besplatan WiFi na internetskim stranicama Hotel Lapd d.o.o.
• pristupanja u članstvo programa vjernosti
• sudjelovanja u nagradnoj igri ispunjavanjem anketnog obrasca
• na mjestima pod sustavom videonadzora.

Vrijeme čuvanja podataka

Podatke koje Hotel Lapad d.o.o. prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje posebni propis RH ili drugi pozitivni propis.
Podatke koje Hotel Laapd d.o.o. prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.
Podatke koje Hotel Lapad d.o.o. prikuplja temeljem izričite privole gosta čuvati će onoliko vremena koliko je potrebno u svrhu ispinjenja na temelju privole ili do povlačenja privole.
Hotel Lapad d.o.o. također može, temeljem Vaše izričite privole prikupljati i pohraniti podatke o sadržaju koje pregledavate na web stranicama (tzv. cookies), te će ih u tom slučaju čuvati u svojoj bazi u razdoblju od 1 godine.

Prava ispitanika

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, svakodobno možete besplatno tražiti:
• pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Hotel Lapad d.o.o. omogućiti pristup ili izmijeniti vaše podatke u svim svojim bazama ovisno o Vašem zahtjevu,
• brisanje ("pravo na zaborav") osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Vas Hotel Lapad d.o.o. brisati iz svih svojih baza, osim iz baza koje je Hotel Lapad d.o.o. dužno imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obrane pravnih zahtjeva,
• ograničavanje obrade Vaših podataka
• da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama („pravo na prenosivost podataka “), u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,
• ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,
• pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr)

Osobni podaci koji se prikupljaju od osoba koje su rezervirale smještaj i gostiju

Vaše osobne podatke koje morate dostaviti da bi Vam se pružila usluga smještaja, Hotela Laapd d.o.o. kao voditelj obrade čuva u svojoj bazi podataka isključivo u svrhu ispunjavanja ugovora o smještaju te ispunjavanja zakonskih obveza dostave, kao i prikupljanja osobnih podataka vezanih uz ugostiteljsku djelatnost, te ih može koristiti i u druge svrhe predviđene pozitivnim propisima. U slučaju da ne ustupite Hotel lapad d.o.o. minimum podataka potreban za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, Hotel Lapad d.o.o. Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu smještaja sukladno ugovoru i zakonu.
Osobne podatke koje Hotel Lapad d.o.o. evidentira već pri rezervaciji i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, prikupljeni su temeljem zakona koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, te u svrhu pružanja usluge gostima. To su sljedeći podaci (koji se mogu mijenjati obzirom na pozitivne propise):
• ime i prezime
• adresa prebivališta (hrvatski državljani)
• datum rođenja
• broj, vrsta identifikacijskog dokumenta i mjesto izdavanja
• državljanstvo
• ime objekta
• broj smještajne jedinice
• datum dolaska i odlaska gosta
• spol.

Navedene podatke Hotel Lapad d.o.o. čuva u svojoj bazi gostiju i šalje u sustav E-visitor (elektronski sustav za prijavu gostiju) nadležnim tijelima Republike Hrvatske, te se navedeni podaci moraju čuvati u sustavu 10 godina. Također, Hotel Lapad d.o.o. je dužna čuvati i sve račune izdane gostima sa osobnim podacima gosta 11 godina, sukladno zakonskim propisima.

Nadalje, radi ispunjavanja ugovorne obveze, Hotel Laapd d.o.o. prikuplja pri rezervaciji, kao i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, sljedeće podatke:
• e-mail
• jezik
• telefon.

Ostali podaci vezani uz okolnosti Vašeg boravka kao što su na primjer: način putovanja, s kime putujete, bračno stanje, broj djece, kućni ljubimci, ostali interesi, također će biti prikupljeni ako imaju izravnu vezu s pružanjem usluge smještaja, te će biti brisani nakon Vašeg odlaska iz smještajnog objekta.

Za vrijeme i nakon boravka, Hotel Lapad d.o.o. Vama kao gostu putem e-maila kojeg smo dobili od Vas, šalje upitnik o zadovoljstvu koji, ukoliko ga želite ispuniti, dakle isključivo uz vašu privolu, Primarna svrha upitnika o zadovoljstvu je prikupljanje podataka o usluzi radi unaprjeđenja usluge od strane Hotela Lapad d.o.o.
Dodatno, osoba koja rezervira smještaj odnosno gost može dati posebno dopuštenje, privolu, Hotel Laapd d.o.o. da sve njegove podatke, poput:
• ime
• prezime
• e-mail
• datum rođenja
• država
• ostali osobni podatci koji se prikupe tijekom boravka (npr. broj mobitela, broj telefona, spol, broj djece, bračni status, jezik, kućni ljubimci, interesi i aktivnosti tijekom boravka, način putovanja, preferencija smještaja, preferencija destinacije i sl.)
• ostali osobni podaci koji se prikupe prilikom pregledavanja web-a (tzv. cookie) uključujući IP adresu.

U ovom slučaju ispitanik ima pravo svakodobno povući danu privolu, što uključuje i obradu u svrhe izrade profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno kao i pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Podaci se čuvaju u bazi gostiju do povlačenja privole ili dok traje svrha za koje je dana privola.
Hotel Lapad d.o.o. također prikuplja osobne podatke putem sustava videonadzora.
Osobni podaci koji se prikupljaju prijavom na newsletter uključujući prijavu na besplatan WiFi na internetskim stranicama Hotela Lapad d.o.o.
Prilikom prijave na newsletter ispitanik će imati mogućnost dati sljedeće dodatne podatke uz privolu ime, i prezime te e-mail adresu i u svakom trenutku povući svoju privolu da se njegovi podaci ne obrađuju više od strane Hotel Lapad d.o.o.

Kolačići (cookies) i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

Hotel Lapd d.o.o. pohranjuje kolačiće u bazu i da ih čuvamo najduže 1 godinu u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija).

Sustav videonadzora

Hotel Lapad d.o.o. kao voditelj obrade ima legitimni interes provesti mjere videonadzora radi zaštite imovine i osoba, a u odnosu na određene radne pozicije i zakonsku dužnost postaviti nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u vidokrugu nadzorne kamere.
Hotel Lapad d.o.o. na propisani način označava sva mjesta na kojima je postavljen videonadzor.
Hotel Lapad d.o.o. svjesno je da videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u vidokrugu kamere, te ih stoga čuva s posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima o sigurnosti Hotela Lapad d.o.o..
Videozapisi se redovito presnimavanu tako da se automatski brišu nakon najviše 7 dana od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima. Izuzeti videozapisi će biti pohranjeni u centralnom dojavnom sustavu s izuzetno ograničenim pristupom.
 
Zaštita osobnih podataka djece

Hotel Lapad d.o.o. savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Hotel Lapad d.o.o. ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke djece, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Dijete može dati svoju privolu isključivo u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za djecu do 18 godine života, dozvoljena je Hotelu Lapad d.o.o. isključivo uz prethodnu privolu roditelja.

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranicama Hotela Lapad d.o.o. te također i na recepcijama naših objekata. Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti i objaviti na internet stranicama te na recepcijama naših objekata.